Steun ons

Steun ons
De inkomsten om het leggen van Stolpersteine mogelijk te maken komen geheel uit giften.
Al uw giften worden van harte geaccepteerd. Wil een particulier echter een Stolperstein adopteren dan kan dat vanaf € 120,00 per stuk. Bedrijven en andere organisaties wordt om een sponsorbijdrage van € 250,00 per Stolperstein gevraagd.

Een aantal mensen ondersteunt ons door een schenking in de vorm van een lijfrente. De fiscus betaalt dan mee aan deze gift. Voor deze vorm van schenking is een notariële akte nodig. Wij kunnen bij de opmaak hiervan bemiddelen.

In mindering brengen op de inkomstenbelasting

Voor U is het wellicht handig om te weten dat Stichting Levend Verleden Oost Nederland een door de belastingdienst erkende Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Ons fiscaalnummer is: 8525.91.275.

ING Bank:
IBAN: NL94 INGB 0008 0194 52
BIC: INGBNL2A

RABO Bank:
IBAN: NL22 RABO 0142 1299 76
BIC: RABONL2U